Sivil Bilim ile heyelan izleme

/Sivil Bilim ile heyelan izleme
Sivil Bilim ile heyelan izleme2018-10-30T12:37:49+00:00

DOĞAL TEHLİKELER
İnsan nüfusunun artışı ve iklim değişiklikleri sebebiyle olağandışı atmosferik olaylar ciddi biçimde artmıştır. Dolayısıyla taşkın, orman yangınları, kuraklık ve heyelanlar gibi doğal tehlikeler de artmaktadır.

NEDEN HEYELANLAR?

Heyelanlar tüm dünyada çok yaygın görülen ve muhtemelen en çok hasar verici etkiye sahip doğal tehlikelerden biridir. Ciddi can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır.

SİVİL BİLİM/VATANDAŞ BİLİMİ (CITIZEN SCIENCE) NEDİR?
Sivil bilim (vatandaş bilimi) o alanda uzman olmayan kişilerin bilimsel süreçlere gönüllü olarak katılması ve çeşitli katkılar sağlamasıdır. Bu katkılar veri toplama, yorumlama, analiz, verinin kalitesinin kontrolü, hipotez geliştirme ve değerlendirme şeklinde olabilmektedir.

SİVİL BİLİM VE HEYELANLAR

Heyelan araştırmacıları yerel halkın gözlemlerinden her zaman faydalanmıştır. Gelişen konumsal veri toplama teknolojileri ile birlikte, bu katkılar daha yaygın olarak mobil uygulamalar yardımıyla arttırılabilir.

LaMA UYGULAMASI

LaMA (heyelan izleme) uygulaması Hacettepe Üniversitesi’nde geliştirilmiştir ve meraklı bilim gönüllülerinin heyelan verilerini toplaması amacını taşımaktadır. Bu veriler, özellikle heyelanların oluşum zamanı ve yeri, heyelanların mekanizmasının belirlenmesi ve geleceğe yönelik tahminlerin yapılması açısından son derece önemlidir.

VE DAHA FAZLASI…

Heyelan tanımlanması, örneğin duyarlılık haritalaması, tehlike ve risk değerlendirmeleri, risk ve afet yönetimi açısından son derece önemlidir. Heyelan tanımlanması için yeterli miktarda ve kalitede konumsal ve zamansal heyelan verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Az miktarda veri ile yapılan çalışmalar, ciddi belirsizlikler taşımaktadır. Bu sebeple, mobil ve konumsal bilgi teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak bilim gönüllülerinin sağlayabileceği veriler, daha sağlıklı sonuçların üretilmesine katkı sağlayabilecektir. Geleneksel yöntemlerle ve cihazlarla heyelan verisi toplamak hem çok pahalı hem de cihazlardaki bozulmalardan dolayı bazen imkansız hale gelmektedir. Bilim gönüllülerinin katkısı ile bu sorunlar aşılabilmekte ve bir heyelan oluşumu hakkında birden fazla veri toplanabilmektedir.